Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 02/06/20 in all areas

  1. 1 point
  2. 1 point
    1. Zakaz zmieniania loginów/haseł,oraz profili. 2. Zakaz udostępniania danych na innych forach, portalach, przesyłania na PW. 3. Można pobrać max 5 kont premium dziennie, w Strefie S.Vip - W Strefie Vip 4 konta dziennie, a ,w Strefie Free - 3 konta dziennie (lecz nie takich samych ) , np. 1 konto Filebit.pl, to (odpowiedź w wątku = pobranie konta), kolejne możemy pobrać, jak poprzednie zostanie przeniesione do działu archiwalnego (kosz), , w przypadku kont z limitem można pobrać kolejne, gdy na podglądniętym koncie takowy limit został wyczerpany. [Nie dotyczy kont, które maja odnawialny limit co 12 godz. A jeśli konto poprzednie jest Aktywne a po 24 godz ,- pobrałeś drugie dostajesz bana na 7 dni ] ( Lecz przed pobraniem kolejnego zgłaszamy poprzednie konto i czekamy aż zostanie przeniesione do kosza ) . A jeśli sam wykorzystałeś/a ten transfer to wtedy, czekasz 24 godz - Do pobrania następnego konta. Nie można od razu pobierać drugiego konta , takiego samego. 4.Aby zobaczyć dane do konta należy podziękować w temacie z danymi do konta premium. ( wpisując - dziękuję), lub dzięki) Nie żadne thanx Itp. 5. Konta typu Filebit, twojlimit, Rapidox, Tak zwane Debrid można pobrać tylko 1 konto na 24 godz do wyczerpania transferu. Pobranie 2x konta Debrid Będzie skutkowało - Banem konta . 6. Za zgłoszenie działającego konta jest ostrzeżenie w postaci 60% co skutkuje odebraniem odpowiadania w postach na 7 dni. 7. Za nagminne nieprzestrzeganie regulaminu grozi Ban na stałe. Co nastąpi bez ostrzeżenia. 8. można pobrać 2 konta - xxx+18- dziennie , - oraz jedną listę iptv- polską , jedną zagraniczną , jedną sportową i jedną vod. - dziennie 9. Nie zwracamy pieniędzy za, aktywację , oraz , za wykupienie rangi Vip i S.Vip REGULAMIN MOŻE ULEC ZMIANĄ BEZ POWIADOMIENIA.
×
×
  • Create New...